World Design Embassies

Design United (met TU Delft als penvoerder) heeft voor dit publiek-private onderzoek via de vier aangesloten universiteiten vijf onderzoeksteams opgezet om relevante kennis en ontwikkelingen te inventariseren en analyseren rondom 5 thema’s uit het Design Research & Innovation Festival (DRIVE). Het onderzoek heeft als doel te analyseren wat relevante kennis is en wat relevante ontwikkelingen zijn op de thema’s van de 5 zogenaamde World Design Embassies, gericht op de bijdrage van de creatieve industrie aan maatschappelijke uitdagingen.

Aan de hand van een wetenschappelijke studie van onder andere lopende PPS onderzoeken wordt een framework ontwikkeld waarmee de embassies gevoed worden. Dit leidt bovendien tot inzicht in nieuwe kennisvragen. Het onderzoek richt zich daarbij op de volgende thema’s:

  • Circular & Biobased Building
  • Health
  • Mobility en Safety (2 onderwerpen)
  • Water

Lees meer

Projectbudget €101.805,- waarbij €74.806,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: