Tipping the Balance

Het doel van Tipping the balance is te onderzoeken welke factoren en strategieën een rol spelen bij het stimuleren van burgers om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken. We onderzoeken welke fundamentele verschijnselen van invloed zijn bij stakeholders (burgers, beleidsmakers, voedselindustrie) om tot maatschappelijke acceptatie van nieuwe voedselomgevingen te komen. Daarnaast willen we inzicht krijgen in de wijze waarop we niet-constructieve polarisatie kunnen verkleinen, de rol die ontwerpmethodieken daarbij kunnen spelen, en versnelling van de transitie kunnen bewerkstelligen.

Hiervoor benutten we veelbelovende onderzoeksmethodieken uit de creatieve industrie die nog niet eerder zijn toegepast in de voedingscontext. Zo zetten we
‘emotienetwerken’ (methodiek in de context van cultureel erfgoed) in om inzicht te krijgen in de rol en functie die dialoog kan hebben bij de brede groep stakeholders. We analyseren denkbeelden, behoeftes van burgers, ondernemers en beleidsmakers en onderzoeken het proces om inzicht te krijgen in hun fundamentele beweegredenen.

Daarnaast onderzoeken we een bottom-up design-proces om te identificeren waar een gezonde en duurzamere lokale voedselomgeving aan zou moeten voldoen.

Projectbudget €262.677,- waarbij €141.272,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: