Duurzame participatienetwerken

Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit is verschraald, welvaartziekten stijgen en ons leefklimaat maakt ons eerder ziek dan gezond. Overheden zijn zoekend. Transities blijken nauwelijks te realiseren op de manier waarop overheden het liefst werken: voorspelbaar en planbaar. Participatie van burgers grijpt in op de verantwoordelijkheden en bestuurlijke processen van de overheid. Hoe kunnen we dit proces van verandering ondersteunen? Wat is er nodig om tot een duurzame samenwerking tussen burgers en overheid te komen?

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maatschappelijke transities toont de noodzaak voor nieuwe modellen voor veranderende rollen en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen. In deze studies ontbreekt het echter aan het toepasbaar maken van de kennis en inzichten voor veranderende governance binnen maatschappelijke transities.

Hier is een belangrijke rol voor de creatieve industrie weggelegd. Met haar kennis en inzet van ontwerpmethodes, fungeert de creatieve industrie als aanjager en schakel om de verschillende belangen te verbinden en betrokken partijen als gelijkwaardige partners in deze transitie te laten deelnemen. In die context heeft Waag het initiatief genomen tot het onderzoeksproject Duurzame participatienetwerken.

Dit project heeft als doel om nieuwe kennis en procesmodellen te onderzoeken, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen om succesvolle participatie te realiseren. Met als uitgangspunt dat deze kennis toepasbaar is in een breed scala aan domeinen, waar burgers en overheden met elkaar samenwerken.

Onderzoeksvraag
Hoe ondersteunen we het proces van samenwerking tussen burgers en publieke
organisaties om duurzame participatienetwerken te realiseren?

Projectbudget €3090.763,- waarbij €254.793,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: