Steeds meer ondernemers raken ervan overtuigd dat een overgang naar een meer circulair verdienmodel noodzakelijk is en zien ook de businesskansen van circulair ondernemen. Je kunt hiermee immers je concurrentiekracht vergroten. Ze denken daarom opnieuw na over vragen als ‘Hoe verlengen we de levensduur van onze producten, met behoud van omzet? Hoe geven we onze producten een waardevol tweede leven? Hoe stellen we onze producten ‘as-a-service’ beschikbaar voor onze klanten?’

Het oppakken van een circulaire business- en design-aanpak blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Waar begin je? Hoe kun je nieuwe kansen benutten en valkuilen vermijden? Deze vragen worden beantwoord tijdens de CIRCO Circular Business Design Track.

Voor ontwerpers en andere creatieve professionals geldt hetzelfde, en komt er nog een dimensie bij: de rol om als change agent partners en opdrachtgevers te inspireren en begeleiden. Ben je benieuwd wat jouw rol als creatieve professional kan zijn in een circulaire wereld? Wil je circulaire ontwerpprincipes toepassen in je werk? Doe dan mee met de CIRCO Circular Design Class!

Meedoen aan CIRCO biedt kansen om aan te haken bij een breed netwerk en een groeiende community, een groep koplopers. Kijk op www.circonl.nl voor meer informatie over CIRCO - en om je aan te melden voor de verschillende Tracks en Classes.

 CIRCO Clickbanner 4:2 verhouding

  • CIRCO op DDW: Embassy of Circularity

    CIRCO op DDW: Embassy of Circularity

  • Conferentie CE 2

    Circulair ontwerp voor een circulaire economie

  • Sri Lanka

    CIRCO @ Sri Lanka Design Festival