Horizon 2020

Call: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt.

Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. De Europese Commissie hoopt dat zo meer bedrijven aan het programma mee gaan doen.

Cut-off dates
FTI werkt met een continu open oproep en het indienen van een projectvoorstel kan op ieder moment. Wel zijn er 3 momenten (cut-off dates) waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. In 2018 zijn dat 21 februari, 31 mei en 23 oktober. De tijd tot het afsluiten van de subsidieovereenkomst (en daarmee de start van het project) is 6 maanden vanaf de ‘cut-off’ datum.

Vereisten consortium
Europese samenwerking is een vereiste en het consortium moet minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen bevatten. In dat consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen. Binnen 3 jaar na de start van het project moet marktintroductie plaatsvinden.

Projectsubsidie
De maximale projectsubsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. In 2018 is € 100 miljoen beschikbaar die gelijkelijk wordt verdeeld over de 3 calls. De kracht van het unieke karakter van een project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO en/of op de website van de Europese Commissie.