Call Duurzame Living Labs - Transport en Mobiliteit

Voor deze call komen voorstellen in aanmerking waarin thema’s rond maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, de inpassing van een nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid.

Het doel van de call is om inspirerende projecten mogelijk te maken. Onderzoeksvoorstellen bestaan uit vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. We zoeken naar onderzoek dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen. Onderzoek dat zo bijdraagt aan structurele veranderingen.

Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem is in ieder project de hoofddoelstelling. Thema’s waarover je living labs kunt ontwikkelen, zijn bijvoorbeeld:

  • emissievrije transportnetwerken
  • duurzame stedelijke mobiliteit en transport

Het doorsnijdende thema is innovatieve business- en organisatiemodellen.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
Integraal onderdeel van de voorstellen moet de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zijn. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de living labs onderzoek naar wordt gedaan.

Beschikbaar budget en cofinanciering
Indieners kunnen minimaal € 1 miljoen en maximaal € 2 miljoen subsidie aanvragen. In totaal is er een bedrag van € 12.775.000 beschikbaar. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. Als u het maximale subsidiebedrag aanvraagt, bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000.

Wie kan een voorstel indienen?

  • een senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit
  • eenlector aan een hogeschool, of
  • een senior onderzoeker bij een TO2-instelling of een NWO- of KNAW-instituut

Publieke en/of private stakeholders moeten bij het consortium betrokken worden. Maar zij kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Initiatiefnemers
De call Duurzame Living Labs (Fase 2: Lighthouse projecten) is een initiatief van NWO en TKI Dinalog. Zij werken voor deze call samen met de Topsector Logistiek. Zij zoeken nadrukkelijk aansluiting bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 februari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Meer informatie over deze call vind je op de website van NWO.

LET OP: half november 2018 is het aanvraagformulier bij deze call op twee punten gewijzigd. NWO vraagt aanvragers om gebruik te maken van het aangepaste aanvraagformulier.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

Aanpassing 1: Er is een pagina- en woordenlimiet ingesteld voor vraag 3a. Het volgende is toegevoegd: Please note: a total limit of 10 pages (5000 words) applies for question 3a. (including footnotes, figures, tables and captions).
Aanpassing 2: Het volgende (in rood) is toegevoegd aan vraag 3a om de MVI-benadering uit te lichten: Describe the following topics: scientific quality (including the demand articulation from practice and the responsible innovation approach) and the scientific method.
Het aangepaste aanvraagformulier staat sinds half november 2018 onderaan deze financieringspagina en in ISAAC. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Wendie Kingma (w.kingma@nwo.nl).