Bij wie kun je waarvoor terecht?

Er zijn veel mogelijkheden en kansen voor ondernemers en onderzoekers in de creatieve industrie. Via onze ondersteuningspagina vind je een selectie van de belangrijkste calls en regelingen. Daarnaast bieden verschillende organisaties ook handige tips en andere steun en informatie. We zetten hier een aantal op een rijtje.


Regieorgaan SIA

Voor wie: Onderzoekers van hogescholen en universiteiten

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Handige links


RVO

Voor wie: Ondernemers

Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO biedt voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of gewoon een goed gesprek. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Handige links


NWO

Voor wie: onderzoekers van universiteiten en hogescholen

NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Handige links


Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Voo wie: ontwerpers

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Handige links


CLICKNL

Voor wie: Ondernemers en onderzoekers uit de creatieve industrie

CLICKNL is het bureau (of officieel topsectorinstituut) voor de topsector creatieve industrie. CLICKNL is verantwoordelijk voor de kennis- en innovatieagenda van de creatieve industrie en verbindt onderzoekers en ondernemers, deelt relevante kennis en voert de regie op projecten en innovatiebeleid binnen de topsector. Om alle kennis, ervaring en inspiratie te delen, organiseert CLICKNL evenementen zoals het Design Research & Innovation Festival DRIVE.

Handige links


Overig