Publicaties

De Nieuwe Binnenstad

[ 2016 ] Mogelijkheden en uitdagingen van big data voor het aantrekken en vasthouden van bezoekers in een winkelgebied.

Download NL-versie

Smart Retail: onderzoek en innovatie

Hoe zorgen we dat het bezoek aan winkelgebieden weer interessant wordt? Hoe kunnen we winkelgebieden voorbereiden op een toekomst waarin de grenzen tussen de fysieke en de online wereld vervagen? Vanuit het cross-over-programma Smart Retail heeft CLICKNL in 2015 opdracht gegeven om te onderzoeken wat er aan innovatieve mogelijkheden al is ontwikkeld en waaraan nog behoefte is.

Download NL-versie

Jaarbericht 2015: Creatieve Industrie

Het Jaarbericht ”Beeld in sectoren” van het ministerie van Economische Zaken is geen eindrapport, maar biedt een discussiestuk waarmee het gesprek met stakeholders in de verschillende sectoren kan starten. Het Jaarbericht wordt periodiek bijgewerkt, te beginnen in het najaar van 2015.

Download NL-versie

Cross-over Works #5

[ 2015 ] Cross-over Works #5 geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en andere sectoren.

Download NL-versie
Download EN-versie
Download DE-versie

Cross-over Works #4 – Health Special

[ 2015 ] Cross-over Works #4 geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de zorg. 

Download NL-versie
Download EN-versie
Download DE-versie

Cross-over Works #3

[ 2014 ] Cross-over Works #3 geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen.

Download NL-versie
Download EN-versie
Download DE-versie

Cross-over Works #2

[ 2014 ] Cross-over Works #2 belicht de beste praktijkvoorbeelden van cross-over samenwerkingen. Het illustreert de inbreng en toegevoegde waarde van de creatieve sector in multidisciplinaire teams die over sectorspecifieke grenzen heen moeten kijken.

Download NL-versie
Download EN-versie

Cross-over Works #1

[ 2013 ] Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? Het zijn mooie voorbeelden van buiten de gebaande paden denken om de wereld vooruit te helpen: cross-overs die passen in de ambitie van de creatieve industrie om samen met de andere topsectoren nieuwe oplossingen te vinden voor maatschappelijke en economische uitdagingen.

Download NL-versie
Download EN-versie

Textielrecycling: een overzicht

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de MVO-problematiek met betrekking tot textiel en kleding. Dit rapport gaat over de milieu-effecten van textiel en de mogelijkheden die recycling bieden. Verschillende methoden wordt onder de loep genomen.

Download NL-versie

Designing a country – de creatieve industrie in Nederland

Dit boekje geeft een impressie van de Nederlandse creatieve industrie. De ontstaansgeschiedenis, rol van de overheid en belangrijkste spelers komen aan bod. Bovendien staan creatieve ondernemers in de schijnwerpers die met crossovers en vakmanschap in de voetsporen treden van Nederlandse pioniers uit de creatieve industrie.

Download NL-versie
Download EN-versie
Download DE-versie

Topsector Creatieve Industrie – een-tussenbalans 2011-2013

Download NL-versie

Made in Holland – Creative Industry

Download EN-versie