OVER

CLICKNL en de Topsector Creatieve Industrie

De creatieve industrie groeit sneller dan de rest van de economie en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. State of the art kennis is essentieel om de Nederlandse creatieve industrie ook internationaal een toppositie te geven. Het innovatienetwerk CLICKNL is onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie.

Wat is de Creatieve Industrie?

CLICKNL  – het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland

CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken:

 • Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.

Wat doet CLICKNL?

 • CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken;
 • CLICKNL ontwikkelt een nationale kennis en innovatie-agenda voor de creatieve industrie en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan;
 • CLICKNL signaleert en initieert kansrijke vormen van samenwerking en brengt cross-overs tot stand;
 • CLICKNL fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt voor alle partijen die willen innoveren in en met de Nederlandse creatieve industrie;
 • CLICKNL stimuleert de slimme inzet van bruikbare instrumenten.

Cross-overs combinaties tussen sectoren

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. De onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Deze nieuwe combinaties tussen sectoren – vaak cross-overs genoemd – hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. Vanuit CLICKNL zijn in 2014 een viertal cross-overs – als speerpunten binnen de topsector Creatieve Industrie – van start gegaan:

Algemeen bestuur  CLICKNL:

Topteam Creatieve Industrie:

Het topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het MKB.

 • Barbera Wolfensberger, boegbeeld Topsector Creatieve Industrie
 • Paul Hekkert, TU Delft
 • Marjan Hammersma, Ministerie OCW
 • Désirée Majoor, HKU
 • Jann de Waal, Info.nl