Event

Matchmaking Big Data & Health

Kaart onbeschikbaar

22.05.2017
0:00

Voor de call vanuit NWO over Big Data & health staat op 22 mei een matchmaking op de agenda om academische, publieke en private partijen. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot 10 mei aanmelden via DATA2PERSON@nwo.nl en zullen per mail meer informatie over dit evenement ontvangen.

Centraal in deze call staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Naast Data Science is de inzet van andere voor deze call relevante wetenschappelijke disciplines daarom noodzakelijk; disciplines die voor deze call vraagstukken kunnen articuleren en duiden en een oplossingsgerichte aanpak kunnen helpen ontwikkelen en/of de effectiviteit en haalbaarheid hiervan kunnen toetsen aan de praktijk.

Onderzoekers worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Deze call valt onder het COMMIT2DATA programma. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen. Deadline van de indiening is 5 september 2017.

Kijk voor meer informatie op de site van NWO.