Over

CLICKNL | DESIGN is de belangrijkste netwerkorganisatie voor innovatie voor de Nederlandse designsector. Het netwerk stimuleert de impact van design door:

  • het ontwikkelen van kennis en het omzetten van kennis in innovaties*
  • het verbinden van industrie en kennis op nationaal niveau
  • het creëren van een open netwerk van kennisinstellingen, design professionals en industrie.

Design integreert de kennis uit de domeinen people, technology en business in werkende oplossingen. Door de gebruikersgedreven benadering en multidisciplinaire samenwerking leidt dat tot design driven innovation. Design draagt daarmee bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

De leiding van CLICKNL | DESIGN is in handen van een team van vertegenwoordigers van representatieve design organisaties binnen Nederland. Design United, het platform voor Nederlands Design Research, zal haar activiteiten inbedden binnen het brede perspectief van de topsector en CLICKNL | DESIGN.

CLICKNL | DESIGN focust op:

  • versterken van het Nederlandse netwerk
  • ontwikkeling van de onderzoeks- en innovatie agenda, onder andere door het organiseren van een reeks rondetafel discussies,
  • in kaart brengen van de kennisgebieden en deze toegankelijk maken via de website,
  • kennisverspreiding door events, symposia, website en publicaties,
  • beïnvloeden van het Europese netwerk.

Samen met design professionals, de industrie en wetenschappers stelt CLICKNL | DESIGN een innovatie- en onderzoeksagenda samen op basis van gesignaleerde behoeften op het gebied kennisontwikkeling tot en met marktimplementatie.

Schermafbeelding 2015-06-11 om 08.35.27

Voor onderzoek en innovatie is soms ondersteuning mogelijk. CLICKNL bericht hierover regelmatig.
Lees hierover meer.