waarom meedoen

Circulair ondernemen is de toekomst. De noodzaak om de huidige, lineaire economie te veranderen wordt steeds evidenter: grondstoffen raken uitgeput en worden steeds duurder, afval bedreigt de mens en de planeet. Het goede nieuws: circulair ondernemen biedt businesskansen. Recycling, hoogwaardig hergebruik en geen afval zijn de uitgangspunten. Goede ketensamenwerking en de inzet van design zijn hiervoor onmisbaar. Het komt neer op het creëren van nieuwe waarden voor materialen, producten, haar gebruikers en voor je eigen bedrijf. 

waarom-meedoen

CIRCO VOOR BEDRIJVEN

Steeds meer ondernemers raken ervan overtuigd dat een overgang naar een meer circulair verdienmodel noodzakelijk is. Steeds meer bedrijven zien ook de businesskansen van circulair ondernemen. Je kunt hiermee immers je concurrentiekracht vergroten. Ze denken daarom opnieuw na over vragen als ‘Hoe verlengen we de levensduur van onze producten, met behoud van omzet? Hoe geven we onze producten een waardevol tweede leven? Hoe stellen we onze producten ‘as-a-service’ beschikbaar voor onze klanten?

Circulair ondernemen blijkt echter nog niet zo eenvoudig te zijn. Waar begin je? Hoe kun je nieuwe kansen benutten en valkuilen vermijden? Van wie kun je leren? Deze vragen worden beantwoord tijdens het Circular Business Design Track.

CIRCO maakt door samenwerken mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools. Je gaat gezamenlijk aan de slag en krijgt daardoor nuttige interactie en inspiratie vanuit zowel de design als business kant. Je krijgt zowel zicht op voor jou realiseerbare plannen op korte termijn, als op een uiteindelijke systeemverandering, als stip aan de horizon. We zetten in op vernieuwing, innovatie. Ook als dat niet volledig circulair is biedt het een verfrissende herijking van je business. Meedoen aan CIRCO biedt kansen om aan te haken op een breed netwerk en een groeiende community. CIRCO is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers.

waarom-meedoen2

CIRCO VOOR ONTWERPERS

Ben je benieuwd wat circulaire economie is en wat jouw rol als ontwerper kan zijn in een circulaire wereld? Wil je circulaire ontwerpprincipes toepassen in je werk, maar blijkt dat in de dagelijkse praktijk lastig te realiseren? Doe dan mee met CIRCO.

CIRCO draagt bij aan een versnelde ontwikkeling naar een circulaire economie, en neemt daarbij circulair design als uitgangspunt. In het programma gaan bedrijven, ontwerpers en studenten samen aan de slag om circulaire producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Tegelijkertijd ontwikkelen we samen de kennis over wat ‘circular design’ is verder. We vormen gezamenlijk een community om die kennis, nieuwe inzichten en inspiratie te delen.

CIRCO zorgt voor een stevige kennisimpuls voor ontwerpers, met de resultaten van het onderzoek en boek ‘Products That Last’ (TU Delft) als basis. De businessmodellen en ontwerpstrategieën die daarin worden beschreven vormen praktische handvatten om aan de slag te gaan met circular design. Deze kennis wordt ingezet door de facilitators van de diverse workshops, en krijg je aangeboden in de ‘Circular Design Class’. Daarnaast kun je in de ‘Circular Business Design Track’ samen met bedrijven praktijk ervaring op doen met het concreet inzetten van die kennis, en krijg je zicht op jouw rol in het proces. Wij geloven dat ontwerpers dé change agents zijn die de circulaire economie nodig heeft, zorg dat je bij de groep koplopers hoort!

waarom-meedoen3

IMPRESSIES

Bekijk hier de impressies van de Tracks en Classes die al hebben plaatsgevonden.

waarom-meedoen4

CONTACT

Als je meer wilt weten of vragen hebt, neem contact op met CLICKNL: circo@clicknl.nl.