CIRCO

CIRCO creating business through circular design versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.
In CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.

CIRCO heeft een nieuwe website! CIRCOnl.nl

Contact: circo@clicknl.nl