Nieuws

Interdisciplinaire samenwerking bij Common Ground Meetup

Onderzoekers en ontwikkelaars van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) Humanities Cluster (Huygens ING, IISG, Meertens Instituut) en mensen uit de creatieve industrie kwamen afgelopen dinsdag samen tijdens de Common Ground Meetup in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. De Meetup was bedoeld om de samenwerking tussen de instituten en de creatieve industrie te stimuleren en samen bestaande projectideeën verder te ontwikkelen. Het programma gaf bevlogen vergezichten en inspirerende voorbeelden.

Patricia Alkhoven van het Meertens Instituut (NWA, CLARIAH), coördinator van CLICKNL Cultural Heritage en trekker van de NWA-route Levend Verleden leidde de Meetup in en sprak onder andere over financieringsmogelijkheden en het vergroten van de impact van wetenschappelijk onderzoek door aan te sluiten bij vragen die spelen in de samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA), waarin 140 vragen vanuit de samenleving zijn opgenomen, speelt hierbij een grote rol. Er zijn naar aanleiding van deze vragen 25 routes geformuleerd, waaronder Naar een veerkrachtige en zinvolle samenleving, Levend Verleden, Kunst en Innovatie en Big Data, waar wetenschappers hun onderzoek op aan kunnen laten sluiten.

Chief Officer van Gemeente Amsterdam, Caroline Nevejan, vertelde vanuit haar eigen ervaring met interdisciplinair onderzoek over de positieve en negatieve aspecten die het met zich meebrengt. Ze gaf aan dat interdisciplinaire samenwerking maakt dat je vragen scherper stelt, dat de impact van je werk veel groter is, dat de communicatie ingewikkelder is, dat je onverwachte vragen kunt krijgen (en het daarom spannender is) en dat er mensen zullen zijn die dankjewel zeggen. Voorbeelden van interdisciplinair onderzoek die ze noemde waren: ‘Can you see what I know’ over de visualisatie van kennis, ‘Witnessing you’ waarbij een en dezelfde vraag (What actually happens when one is witness to another?) werd gesteld aan kunstenaars, onderzoekers en verschillende professionals en ‘City Rhythm’ waarin sociale cohesie wordt bevorderd door het creëren van gedeelde ritmes.

Ook kwamen bij de Meetup inspirerende voorbeelden voorbij tijdens de pitches van creatieve bedrijven. Zo sprak ontwerpster Maaike Roozenburg, van Studio Maaike Roozenburg, over de installatie ‘The oldest recipes of the world’; waarin ze erfgoed, 3D digitalisatie, videomapping, 3D prototyping en spijkerschrift samen wist te brengen voor de tentoonstelling ‘I cook therefor I am’ in het Wereldmuseum Rotterdam. Ze werkte voor dit project samen met onder andere Yale University, TU Delft en Universiteit Leiden. Maaike: “Samenwerken is ontzettend lastig, maar ook erg interessant.”

Aan verschillende projecttafels gingen onderzoekers en mensen uit de creatieve industrie samen de uitdaging aan om bestaande projecten verder uit te werken. Zo werd er onder andere gesproken over de projecten Multatuli Online, de TRANSCRIPTIE-APP voor namen uit talen met vreemde alfabetten, Migrant: Mobilities and Connection en Mapping Slavery – Geo App Nederlands Slavernijverleden. Aan veel projecttafels werd aandacht besteed aan vraagstukken rondom impact, visualisatie, vertellen van verhalen en mogelijkheden tot co-creatie.

De KNAW zal in de toekomst nog verschillende bijeenkomsten organiseren rondom valorisatie in de wetenschap, samenwerking met de creatieve industrie en de NWA.