Cross-overs

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. De onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Deze nieuwe combinaties tussen sectoren – vaak cross-overs genoemd – hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. 

In een cross-over werkt de creatieve industrie samen met experts en belanghebbenden buiten de creatieve sector aan maatschappelijke en complexe vraagstukken. We geloven in de kracht van dit soort multidisciplinaire teams; echte oplossingen komen als verschillende expertises aan elkaar verbonden worden en samen oplossingen creëren die (eind)gebruikers willen hebben.

Vanuit CLICKNL zijn in 2014 een viertal cross-overs – als speerpunten binnen de topsector Creatieve Industrie  van start gegaan:

Cross-over Create Health

Hoe kunnen we kennis ontwikkelen over zorginnovaties om gezond en actief ouder te worden? En hoe schalen we deze op zonder dat de zorgkosten stijgen?
Lees meer

Cross-over Create Energy

De energiesector is in transitie. Van een centrale energievoorziening naar decentrale intelligente systemen met lokale opwekking, opslag en onderling delen van energie. Hoe kan de creatieve industrie bijdragen aan de transitie in de energiesector? Lees meer

Cross-over Smart Industry / High-Tech

”Tech meets Creative meets Business Savviness”  Lees meer

Cross-over Smart Retail / De Nieuwe Winkelstraat

Hoe kunnen we winkelgebieden in Nederland voorbereiden op een toekomst waarin de grenzen tussen de fysieke en de online wereld vervagen? Wat voor producten, diensten en een belevingen kunnen we creëren waardoor deze gebieden aantrekkelijke bestemmingen voor (winkelend) publiek zijn. 
Lees meer 

De mooiste voorbeelden van cross-overs

De publicaties ‘Cross-over Works’ geven actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen.

CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, de Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie willen met deze reeks laten zien wat de toegevoegde waarde van design kan zijn. Dat wordt niet alleen geïllustreerd met succesvolle cases, maar ook met een aantal verdiepende essays waarin vak-experts zich over grotere vragen buigen. Download de ”Crossover Works” publicaties.