Cross-over Smart Retail / De Nieuwe Winkelstraat

Hoe kunnen we winkelgebieden in Nederland voorbereiden op een toekomst waarin de grenzen tussen de fysieke en de online wereld vervagen? Wat voor producten, diensten en een belevingen kunnen we creëren waardoor deze gebieden aantrekkelijke bestemmingen voor (winkelend) publiek zijn.

ONDERZOEKSLIJNEN

 • Inspiratiemodel Winkelgebieden
 • Organisatie & Bedrijfsmodellen
 • Klantbeleving
 • Content Marketing & Gebiedsbranding
 • Digitale en Fysieke integratie
 • Interieur & openbare ruimte
 • Winkelgebied in relatie tot Smart city (in het bijzonder sociale cohesie)

METHODE

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en te vertalen naar concrete aanbevelingen is het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) opgericht. CLICKNL is één van de founding partners van het Platform DNWS. Hierin worden de belangen van alle stakeholders van een winkelgebied verenigd:

 • overheid (gemeenten, provincies);
 • ondernemingen (brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, formuleketens);
 • vastgoedpartijen (vastgoedeigenaren, -beheerders, – ontwikkelaars en –beleggers);
 • centrum- en straatmanagers.

STATUS

Een eerste verkennende fase is afgerond. Het platform is formeel opgericht en de eerste onderzoeksprojecten en pilots in winkelgebieden zijn al gestart. De organisatorische inrichting van het programma en de daarbij horende onderzoekslijnen worden op dit moment verder uitgewerkt. Deelname aan het platform kan op diverse manieren; van passieve deelname aan de De Nieuwe Winkelstraat-kenniscommunity tot actieve deelname aan een onderzoeksconsortium.

MEEDOEN OF VRAGEN?

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met:
Merlijn van der Laak, smartretail@clicknl.nl

Bekijk het inspiratie-filmpje!