Cross-over Smart Industry / High-Tech

De wereldmarkt wordt steeds groter en actiever, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen maakt duidelijk dat de vierde industriële revolutie een feit is. Die revolutie, Smart Industry, biedt het Nederlandse bedrijfsleven de kans concurrerend te blijven in de wereldmarkt.

De Nederlandse creatieve industrie kan en gaat daar een rol spelen die (inter)nationaal het verschil gaat maken doordat ondernemingen in de creatieve industrie:

  • de kracht van verbeelding in hun systeem hebben (wij bedenken het);
  • de mens centraal zetten bij het ontwerpen van diensten en producten (wij weten wat de gebruiker wenst nu en in de toekomst);
  • daarbij gebruik maken (en nog meer kunnen gaan maken) van state of the art technologie;
  • door hun schaal extreem flexibel zijn.

STATUS

De CLICKNL kwartiermakers ontwikkelen een CLICKNL programma “Tech meets Creative meets Business Savviness”. Een programma dat verbindt, versnelt en gericht is op concreet en meetbaar resultaat: allianties van grote en kleine (start-ups) ondernemingen uit de Smart Industry/ High Tech sector en de creatieve industrie waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse kennisinfrastructuur.

MEEDOEN OF VRAGEN?

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met: smartindustry@clicknl.nl

Ter inspiratie

Onderstaand plaatje uit de Actieagenda Smart Industry illustreert dat er een breed besef ontstaat dat de producten en diensten van de toekomst een nieuwe ontwikkel- en aanvliegroute vereisen.

self-driving-cars1