Over

CLICKNL|Built Environment verbindt de verschillende disciplines binnen het gebied van de architectuur en ruimtelijk ontwerpen: architectuur, interieurarchitectuur, stadsontwerp, stedenbouw, ruimtelijke ordening, tuinontwerp, landschapsarchitectuur, gebouwd erfgoed, bouwtechnisch ontwerpen, productontwikkeling en projectontwikkeling.

Het richt zich op regie, netwerkvorming en kennisdeling tussen overheden, kennisinstellingen, culturele instellingen en bedrijfsleven, op cross-overs en internationalisering.

internationalisering

CLICKNL|Built Environment richt zich op het versterken van de internationale reputatie en concurrentiekracht van de Nederlandse architectuur en het Nederlandse ruimtelijk ontwerp.

Crossovers

Aanvullend adresseert CLICKNL Built Environment cross-disciplinaire terreinen die bijdragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving: bijvoorbeeld zorg, energie, smart cities en de bouw. De organisatie heeft een open netwerk structuur. Het staat open voor hen die tijd, middelen en energie kunnen en willen vrijmaken voor de missie van het netwerk.

Financiering

Tot slot richt CLICKNL|Built Environment zich op het ontsluiten van financieringsmogelijkheden voor nationaal en internationaal onderzoek voor architectuur en ruimtelijk ontwerpen, financieringsmogelijkheden die tot dusver niet bekend of toegankelijk waren.

Kernteam

De Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, de BNA, de Gemeente Rotterdam, SBRCURnet en UNStudio vormen het kernteam van CLICKNL|Built Environment.

De Faculteit Bouwkunde is de grootste universitaire instelling op het gebied van Architectuur en de Gebouwde Omgeving in Nederland en behoort tot de top in de wereld.

De BNA vertegenwoordigt als branche-organisatie het merendeel van de Nederlandse architectuur sector.

SBRCURnet is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de gehele bouwsector.

Stad Rotterdam functioneert als laboratorium voor innovaties op het terrein van stadsontwikkeling en architectuur. De stad is van oudsher de focus van het nationale architectuurbeleid.

UNStudio is een van de meest toonaangevende Nederlandse ontwerpbureaus.