Event

Future Metropolis – kick-off netwerk CLICKNL | Built Environment

Kaart wordt geladen...

27.06.2014
13:00 - 18:00
Auditorium, Het Nieuwe Instituut

Innovatie evenement Future Metropolis
Het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL | Built Environment, onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie, trapt op 27 juni 2014 af met het evenement ‘Future Metropolis’.

De kick-off is bedoeld voor alle spelers uit de sector ‘built environment’: kennis, overheid en marktpartijen. CLICK NL | Built Environment profileert zich door cross-overs te stimuleren om daarmee innovatie in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen. Inspiratie en samenwerking staan in het startevenement centraal.

Inspiratie

De middag begint met de visie van Winy Maas op het thema ‘Future Metropolis’ en biedt vervolgens in sneltreinvaart een showcase van ‘inspiring practices’ op het gebied van innovatie in de stedelijke gebouwde omgeving. Shopping, Living, Energy en Transit zijn de bouwstenen van de nieuwe stad: een metropool die d.m.v. onderzoek, innovaties en slimme coalities kan uitgroeien tot een daadwerkelijk ‘smart environment’. Aan de hand van de vier thema’s en bijbehorende voorbeeldprojecten wordt het debat gevoerd over nieuwe vormen van samenwerking tussen creatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheid en tot welke inspirerende oplossingen voor de toekomstige stad dit leidt.

Samenwerking

Deel twee van het programma staat in het teken van het verknopen van bestaande netwerken. Ontwerpers, overheden en kennisinstellingen op zoek naar cross-overs / partners voor hun innovatieve project of idee voor de ‘future metropolis’ kunnen dit pitchen tijdens de speeddatemarkt. Meld u hiervoor aan! Ook komen praktische zaken aan de orde zoals: wat zijn de financieringsmogelijkheden voor dit soort projecten? Hoe vind ik partners uit de hoek van overheid, kennisinstellingen of marktpartijen?

Programma

13.00       ontvangst (inloop) met koffie/thee

13.30       trailer Future Metropolis
Door de geschiedenis heen zijn er veel plannen gemaakt voor de stad van de toekomst, en hieruit zijn prachtige ontwerpen voortgekomen. Deze korte filmregistratie toont een dwarsdoorsnede van de stedelijke utopieën.

13.35       welkom door Fred Schoorl, directeur BNA
Korte interviews met vertegenwoordigers ‘gouden driehoek’ kennisinstelling (Frank van der Hoeven – Director of Research & Associate Professor, TU Delft), overheid (Herman van Wamelen -Senior Beleidsadviseur Cultuur, Gemeente Rotterdam) en markt (Machteld Kors – Associate Director, Business Development and PR, UNStudio)

13.50       keynote Winy Maas, directeur MVRDV en The Why Factory (i.s.m. TU Delft)
Visie op de Nederlandse innovatie op gebied van gebouwde omgeving en het belang van nieuwe samenwerkingsvormen

14.15       presentaties ‘inspiring practices’ op het gebied van innovatie in de stedelijke omgeving

 • SHOPPING > project ‘De Nieuwe Winkelstraat’
  Samenwerking tussen UNStudio; MVRDV; Inbo; Corio; gemeente Den Haag, Roosendaal, Heerlen, Veghel, Enschede, Almere en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
  Traditionele winkelstraten in Nederlandse binnensteden hebben het moeilijk. De consument koopt online, shopping is steeds meer gekoppeld aan leisure, vrijetijdsbesteding en unieke beleving. Wat is de waarde van binnenstedelijke winkelcentra in het digitale tijdperk? Het onderzoek ‘De Nieuwe Winkelstraat’ focust op het gezamenlijk belang van de verschillende stakeholders (gemeentes, ontwikkelaars, winkelpubliek) in een oplossing voor het levendig houden van deze winkelcentra.

Sprekers: Marcel Evers (Manager Belangen en Beleid, Branchevereniging InRetail), Rob Weiss (Pionier en Kwartiermaker De Nieuwe Winkelstraat), Tanja van der Laan (docent Research & Methods Master Interieur Architectuur HKU)

 • LIVING > project ‘Familie-Erf | Familie-Hof | Familie-Huis’
  Samenwerking tussen Van Bergen Kolpa Architecten, Juurlink + Geluk, Juli Ontwerp en Advies, Ivo Nio Sociologie/UvA, Bouwfonds, Haute Equipe.
  Vanuit de overheid treedt een verschuiving op van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Voor wat betreft de zorg wordt er meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en op de directe familie. Bijna overal ter wereld zorgen volwassen kinderen voor hun ouders en zorgen ouderen op hun beurt voor hun kleinkinderen. Nederland vormt hierop een uitzondering. Het onderzoek Familie-Wonen wil deze balans herstellen door intergenerationele woonconcepten te formuleren. Woonvormen waarbij generaties vanuit wederzijds belang en met behoud van zelfstandigheid samenleven, en elkaar indien nodig (financieel) ondersteunen. De gemeente Rotterdam licht toe hoe dit project in haar beleidscontext past.

Sprekers: Evert Kolpa (partner/architect Van Bergen Kolpa Architecten), Pieter Bol (Hoofd afd. Ruimte en Wonen, Stadsontwikkeling Rotterdam), Marjon van Meurs / Marieke Hoekstra (Beleidsadviseur Stadsontwikkeling Rotterdam)

15.15       pauze

 • ENERGY > project ‘Proficient’
  Samenwerking tussen TNO; SBRCURnet; Demo Consultants; gemeente Den Haag en Europese partnerinstellingen.
  Het rijksbeleid richt zich op de opgave dat in 2020 zoveel mogelijk huizen energieneutraal zijn. Er is behoefte aan betaalbare oplossingen, waarbij het comfort van de woning niet vergeten wordt. Daarnaast is CPO door heel Europa een snel groeiende markt die zich naar verwachting ruim zal verdubbelen. De experimentele fase van CPO met pilotprojecten is nu voorbij. Proficient richt zich op het ontwikkelen van een Europese aanpak en bijbehorend business model voor het MKB, zodat de CPO-groeimarkt bij kan dragen aan het stimuleren van energieneutrale woningen en kwalitatieve oplossingen biedt.

Sprekers: Ton Damen (partner/senior consultant DEMO Consultants), Bas Hasselaar (projectmanager SBRCURnet)

 • TRANSIT > project ‘Designing TOD – Kansen voor de Zaancorridor’
  Samenwerking tussen BNA Onderzoek; TU Delft; NS; Vereniging Deltametropool; provincie Noord-Holland en de gemeenten Heerhugowaard, Castricum, Zaanstad.
  De metropoolregio Amsterdam kampt met een tekort aan woningen. Daarnaast ligt de uitdaging om de spoorcorridor in Noord-Holland, waarlangs veel mensen wonen die in Amsterdam werken, volwaardig onderdeel te laten uitmaken van de metropoolregio en het stedelijke systeem. Het concept Transit Oriented Development kijkt naar mogelijkheden om vervoer en ruimtelijke ordening slim met elkaar te verbinden, en door middel van innovatieve oplossingen de vervoerstrajecten efficiënt te gebruiken. In deze studie werken voor het eerst de vervoerders, provincie, gemeenten en ontwerpers samen aan visieontwikkeling waarbij alle portefeuilles en expertises in elkaar grijpen.

Sprekers: René Kuiken (eigenaar/stedenbouwkundige René Kuiken Urbanism), Maike van Stiphout (directeur DS Landschapsarchitecten), Hans de Boer (secretaris Delft Infrastructure and Mobility Initiative, TU Delft), Jutta Hinterleitner (programmamanager BNA Onderzoek)

16.45       financiering & doorkijk netwerk CLICK NL Built Environment
Frank van der Hoeven gaat namens CLICK NL | Built Environment in op de financieringsstromen die bestaan voor innovatieprojecten via NWO, TNO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Europese subsidieplatforms.

Rens Metz (projectleider Ondernemersondersteuning landelijk project Gebouwde Omgeving) licht namens de Kamer van Koophandel de ondersteuningsmogelijkheden toe voor consortiumvorming vanuit het MKB.

17.05       speeddate-markt
Tijdens de speeddate-markt worden projecten gepitcht aan de aanwezige collega’s uit praktijk, kennisinstelling of overheid met de bedoeling een samenwerkingsverband op te starten. De gepresenteerde projectideeën hebben de potentie om te leiden tot een innovatie voor de stedelijke leefomgeving en hebben de ambitie om interdisciplinair samen te werken.

Pitch 1 – SBRCURnet > project ‘Energiewerkplaats’
Pitch 2 – UN Studio > project ‘Shopping for Sociality’
Pitch 3 – BOUWCAMPUS Rotterdam > project ‘Duurzame, gezonde scholen’

Daarnaast kan gediscussieerd worden rondom de thema’s Shopping, Living, Energy en Transit, waar de sprekers van de inspiring practices plaatsnemen achter statafels in de foyer, met de bedoeling netwerken aan elkaar te verknopen.

Lees meer over de Speeddate-markt

17.30       netwerkborrel
Borrel in de foyer van Het Nieuwe Instituut.

Location
Auditorium, Het Nieuwe Instituut