nieuws

[Update] Winnaars eerste ronde prijsvraag Who Cares bekend – Jury kiest breed palet aan oplossingen

Staatssecretaris Van Rijn heeft 8 mei de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Deze twintig multidisciplinaire teams, die onder andere bestaan uit ontwerpers en zorgprofessionals, krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De winnaars van de prijsvraag worden eind oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 

De winnaars (hoofdinzenders) van de eerste ronde zijn:

Almere

 • Almere-Haven ‘PRACHTDORP’, Gerard Jan Hellinga, ISMaatwerk bv
 • Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, Berci Florian, DeVRBLDNG BV
 • BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, Peter van Assche, bureau SLA
 • The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven, Maarten van Tuijl, temp.architecture
 • Het rijtjeshuis past de zorg, Bert Thjie, TEKTON architekten

Groningen

 • Michi Noeki – verbinden en verblijven, Irene Edzes, Vollmer en partners
 • Bier en worst – Nieuwe Oosterparker Verbanden, Annet Ritsema, Specht Architecten
 • Care2Share – Oosterparkwijk, Wieteke Nijkrake, NOHNIK architecture and landscapes
 • VERBONDEN, Harald Mooij architectenbureau
 • SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY, Alex Sievers, Beyond Now

Rotterdam

 • DE HOFJES VAN CARNISSE, Richard Breit, DUTCH urban solutions
 • iCAREnisse, Danny Nelemans, OD205
 • de Dwarsstraat architectuur, Tomas Dirrix, diederendirrix
 • WHO DARES – Carnisse 2027, Pi de Bruijn, de Architekten Cie.
 • Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid, Merel Brabers, EGM architecten

Sittard-Geleen

 • Geleen, lokaal voor iedereen!, Paul Verhorst, ARCHES architecten
 • De wijk als (t)huis!, Helene Houben, Houben Architectuur
 • Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, Nicole Maurer, Maurer United Architects
 • Mark_Us Familiehuis, Monique Biloro, Mark_Us Familiehuis
 • Een meesterlijke community, samen wonen en werken, Sheila Oroschin, The Masters

Voor de locatie Groningen kende de jury een eervolle vermelding toe aan de inzending Wijk der Vergankelijkheid, Sweder Spanjer, Sweder Spanjer Architect.

“Ik ben erg blij met de prijsvraag Who Cares”, zegt Staatssecretaris Van Rijn. ”De teams hebben oog voor wat verschillende generaties verwachten van een woonwijk. Zodat iedereen zich er thuis en betrokken voelt. WHO CARES stimuleert het nadenken over woonwijken die aansluiten op de veranderingen in de samenleving en de bevolkingssamenstelling. Een goede buurt is een gezonde en veilige buurt voor alle generaties en voor alle vormen van huishoudens.”

Grote variatie aan oplossingsrichtingen
De prijsvraag WHO CARES gaat uit van de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren, een goede stad is voor iedereen. Maar liefst 174 teams hebben hun ideeën ingezonden. Juryvoorzitter Floris Alkemade: “De winnende ideeën van de eerste ronde tonen op heel verschillende manieren hoe ontwerpkracht een essentiële rol kan vervullen bij fundamentele en urgente maatschappelijke vragen. Juist omdat er multidisciplinaire teams gevormd zijn van ontwerpers én mensen uit de zorg komen er verrassende en vernieuwende ideeën naar boven.”

Oproep om te investeren
De initiatiefnemers van de prijsvraag doen vandaag ook een oproep aan de politiek. De intentie is fors extra te investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Mensen worden immers steeds ouder en willen en kunnen langer thuis wonen. Daarom is nu het moment om wijken toekomstbestendig te maken.

Inspirerende selectie
Een selectie van de inzendingen, inclusief de winnaars en eervolle vermelding, is te bekijken op de website www.prijsvraagwhocares.nl. Op dit moment alleen de samenvattingen, na afloop van de prijsvraag volgen ook de ingezonden visies.

Initiatief
Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStichting Humanitasde gemeenten AlmereGroningenRotterdamgemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
De Open Oproep WHO CARES is uitgeschreven conform Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.


++

10 april 2017

De ontwerpprijsvraag WHO CARES voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning heeft 174 inzendingen opgeleverd. Er is met groot animo gevolg gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om multidisciplinaire allianties te sluiten. Het overgrote deel van de inzendingen is afkomstig van breed samengestelde teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Samenwerking
Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen – vele disciplines zijn in de teams vertegenwoordigd. Gemiddeld bestaan de teams uit vier mensen. De inzendingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de vier wijken die door de initiatiefnemers van de prijsvraag zijn geselecteerd: voor Almere Haven 22%, Oosterparkwijk in Groningen 18%, Carnisse in Rotterdam 22% en Geleen-Zuid/De Kluis in Sittard-Geleen 17%. Daarnaast koos een aanzienlijke groep inzenders (21%) voor een locatieloze inzending.
Juryvoorzitter en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is blij met het resultaat. “We hebben een complexe maatschappelijke vraag neergelegd. Een oproep voor innovatieve en toekomstgerichte visies, maar ook een oproep om bestaande systemen los te laten. Het is hoopgevend dat zoveel mensen met verschillende achtergronden zijn gaan samenwerken om een visie in te dienen. We hopen dat de prijsvraag een impuls geeft om door heel Nederland te werken aan toekomstbestendige wijken.”
Jurylid Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving): “Geweldig dat zorgprofessionals en ontwerpers elkaar daadwerkelijk hebben opgezocht om tot mooie initiatieven te komen!”

Resultaat 1e ronde: 8 mei in Rotterdam
De inzendingstermijn sloot op 14 maart. Voor de eerste, anonieme, ronde van de prijsvraag is deelnemers gevraagd een beknopte maar sprekende visie te geven op de sociale en ruimtelijke vernieuwing van de vier heel verschillende woonwijken van WHO CARESDe jury maakt op 8 mei in Rotterdam bekend welke teams doorgaan naar de tweede ronde. Per locatie kiest de jury maximaal vijf plannen, die in de tweede ronde worden uitgewerktVoor de locatieloze inzendingen is het traject na de eerste ronde nog niet vastgelegd. De jury overweegt nog hoe de beste ideeën een vervolg kunnen krijgen.
In het najaar kiest de jury per locatie een winnaar. Het is de ambitie van de deelnemende partijen om de uitvoering van de ideeën in de betreffende wijken mogelijk te maken.

Initiatief
De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenlevingde gemeenten AlmereGroningenRotterdamSittard-Geleen en de provincie Limburg.
De Open Oproep WHO CARES wordt uitgeschreven conform Kompas Light Prijsvragen, ontwikkeld door Architectuur Lokaal (adviseur en secretaris van de jury).

Nadere informatie
Voor uitgebreide informatie: www.prijsvraagwhocares.nl.
Voor vragen neem contact op met het projectteam via info@prijsvraagwhocares.nl
Projectleider Rutger Oolbekkink (06 55 11 28 36)

Bron: Architectuur Lokaal