projecten

Recycled Park – Opvang en recycling plastic uit de Nieuwe Maas

Voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park. Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de zee.

Het voorstel is een initiatief van WHIM architecture in samenwerking met Wageningen Universiteit (WUR), Better Future Factory, HEBO maritiemservice en SK international. Vanuit de gemeente Rotterdam is er de wens om meer groenvoorzieningen te realiseren. Drijvend groen kan daar een onderdeel van zijn in de vorm van een drijvend park of groene kade. Het plastic in de Nieuwe Maas is nog redelijk vers en daardoor waarschijnlijk goed te recyclen.

Wat de beste wijze van recyclen is, willen wij laten onderzoeken door de WUR. SK international heeft de Plastic visser in beheer, een drijvend platform voor het winnen van plastic uit rivieren. Met o.a. de Plastic visser willen wij voorkomen, dat plastic afval via de Nieuwe Maas in de Noordzee terecht komt. Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groenvoorzieningen.

Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant moet zich nieuw leven in het water gaan nestelen.

Hoofdaanvrager(-s): WHIM Architecture, mede-aanvrager(-s): Wageningen Universiteit (WUR), Better Future Factory, HEBO maritiemservice en SK international

(mede-) Gefinancierd binnen het programma MIT R&D van RVO, ronde 2014. Looptijd: 01/10/2014-30/10/2015

>>Meer informatie: Recycled Park