projecten

FuturA – Het toekomstige speelveld van architecten in kaart gebracht.

Het onderzoek futurA (Future Value Chains of Architectural Services) analyseert bestaande en ontwikkelt nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche. Het 4-jarige project van Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en BNA is één van de 23 projecten die vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor de topsector creatieve industrie tot stand is gekomen. Doelstelling van het project is om veranderingen in het werkveld van de architect ten gevolge van sociaal- maatschappelijke verschuivingen en de financiële crisis te doorgronden en kansen voor de toekomst bloot te leggen.

De omzet van architectenbureaus is de afgelopen jaren sterk gedaald. Voor een groot deel is dat simpelweg het gevolg van het wegvallen van de vraag naar nieuwe gebouwen, maar architecten hebben zich ook onvoldoende aangepast aan hun veranderende rol. Architecten zijn creatief en kunnen concepten vertalen naar de praktijk. In de veranderende bouw, die slimmer wil werken en hogere kwaliteit wil leveren, kunnen ze dus een waardevolle bijdrage leveren. Uit eerder onderzoek blijkt dat architecten steeds vaker aan de slag gaan in een nieuwe rol. Bijvoorbeeld als systeemintegrator, productontwikkelaar of procesbegeleider. FuturA gaat het toekomstige speelveld van architecten in kaart brengen. Het onderzoek moet eraan bijdragen dat architecten beter hun plek weten te vinden in de nieuwe relatie met opdrachtgevers, aannemers en eindgebruikers en hun competenties afstemmen op de behoeften vanuit de veranderende markt.

Het primaire doel van futurA is het ontwerpen van economisch rendabele en sociaal duurzame organisatie netwerken in de architectuur. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige relatie tussen de opdrachtgever, de architect en andere partners binnen het waarde netwerk. Het resultaat zal bijdragen aan een gezonde architectuurbranche door het identificeren van haalbare verdien- en organisatiemodellen die betrekking hebben op de toekomstige dienstverlening van de architect. Naast aanbevelingen voor het onderwijs van architectuurstudenten gaat futurA ook lesmateriaal opleveren voor het professionaliseren van bestaande architectenbureaus.

Het projectteam tijdens de kick-off, november 2013

Het projectteam en consortium tijdens de Kick-off, november 2013

 • Projectgegevens
  • Hoofdaanvrager:
   • Prof.dr.ir. Hans Wamelink (werkgever: Technische Universiteit Delft)
  • Teamleden:
   • Prof.dr.ir. Hans Wamelink, Technische Universiteit Delft
   • Prof.dr. K. (Kristina) Lauche, Radboud Universiteit Nijmegen
   • Dr. ir. L. (Leentje) Volker, Technische Universiteit Delft
   • Dr. A.A.J. (Armand) Smits, Radboud Universiteit Nijmegen
   • Ir. M. (Marina) Bos-de Vos, Technische Universiteit Delft
   • M. (Bente) Lieftink MSc, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Betrokken organisaties:
   • Radboud Universiteit Nijmegen
   • BNA
   • De Zwarte Hond
   • EGM Architecten
   • JHK Architecten
   • IAA architecten
   • Rothuizen
   • Ballast Nedam
   • Havensteder
   • Rijksvastgoedbedrijf
  • Subsidiebedrag: € 443.778,-
  • Gefinancieerd vanuit NWO (Creatieve Industrie – strategisch onderzoeksproject).
  • Looptijd: 4 jaar (start november 2013)