projecten

Beyond The Current: User preference tested design solutions for energy efficient housing renovation

Beyond The Current: User preference tested design solutions for energy efficient housing renovation

Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. V.H. Gruis (Technische Universiteit Delft)
Medeaanvragers: prof. dr. M.F. Asselbergs (Technische Universiteit Delft), prof. dr. A. van den Dobbelsteen (Technische Universiteit Delft), dr. I. Opstelten (Hogeschool Utrecht)

Bij het ontwerpen van energiebesparende renovaties aan woningen draait het tegenwoordig vooral om rijtjeshuizen. Met name in grotere steden is echter een grote behoefte aan aantrekkelijke en betaalbare ontwerp-oplossingen voor andere soorten woningen, zoals naoorlogse appartementencomplexen of monumentale panden. Bovendien worden huidige oplossingen vooral ontwikkeld vanuit aannemers, gericht op professionele opdrachtgevers. Daarbij ligt de nadruk op technologische prestaties, en niet op esthetische aspecten, geschiktheid voor cultureel erfgoed en voorkeuren van bewoners.

Het project Beyond The Current moet leiden tot nieuwe ontwerpmogelijkheden voor het renoveren van woningen die niet te classificeren zijn als rijtjeshuis. De onderzoekers ontwikkelen virtuele 3D-modellen van hun ontwerpen en testen de aantrekkelijkheid daarvan bij gebruikers.

(mede-)Gefinancieerd binnen onderzoeksprogramma Research Through Design, ronde 2015. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Geesteswetenschappen, Technologiestichting STW en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.