Nieuws

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

NWO bericht dat de volgende projecten in 2017 financiering ontvangen (in alfabetische volgorde van aanvragers):

The Sensory Moving Image Archive (SEMIA) Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research
Prof. dr. G. Fossati (Universiteit van Amsterdam), dr. H.M.M. van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) en dr. E.L. Masson (Universiteit van Amsterdam)
Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).
Consortiumpartners: EYE Filmmuseum, Studio Louter en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

GAMPSISS: GAmeful Music Performances for Smart, Inclusive, and Sustainable Societies
M. Hamel (Codarts), prof. dr. ir. A. Verbraeck (Technische Universiteit Delft) en prof. dr. C.J.M. van Eijck (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Klassieke muziek dreigt haar relevantie voor de huidige maatschappij te verliezen. We onderzoeken daarom in hoeverre gaming kan bijdragen tot het opnieuw aansprekend en relevant maken van het klassieke repertoire. Op die manier hopen we een actieve luistercultuur te stimuleren die bijdraagt aan een duurzame samenleving.
Consortiumpartners: Het Balletorkest, Het Gelders Orkest, Stichting Omroep Muziek, Philharmonie Zuidnederland, Nederlands Philharmonisch Orkest, Noord Nederlands Orkest, Amsterdam Sinfonietta, Nederlands Blazers Ensemble, Donemus Publishing, Calefax, De Doelen, Tivoli/Vredenburg, Asko/Schönberg Ensemble, Nederlands Kamerkoor, Holland Baroque, Orkest van de 18e eeuw, Nederlandse Bachvereniging, Muziekgebouw aan ’t IJ, Theaters Tilburg, Schouwburg & Philharmonie Haarlem en Doelen Ensemble

Re-Source: Participation in reframing residual materials in design theory, design practice and design education
Dr. D.A.F. Hamers (Design Academy Eindhoven) en prof. dr. G.E.E. Verstraete (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dit onderzoeksproject brengt een ontwerpstudio, een hogeschool en een universiteit samen rond de thema’s sociale participatie en omgang met stedelijke restmaterialen. Doel is het innovatieve hergebruik van reststromen in de designpraktijk te koppelen aan een reflectie op participatie in een circulaire economie.
Consortiumpartner: Studio Ester van de Wiel

Staging popular music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities
Dr. H.J.C.J. Hitters (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. P.P.L. Berkers (Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. P.W.M. Rutten (Hogeschool Rotterdam)
Live popmuziek is voor muzikanten en de muziekindustrie de belangrijkste inkomstenbron geworden, nu digitale muziek overal voorhanden is. Ook voor steden is een bloeiend podium- en festivalcircuit essentieel. Dit project onderzoekt de duurzame economische, sociale en culturele waarde van de lokale livemuziek sector.
Consortiumpartners: Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals en MOJO Concerts BV

Artful Participation: Doing Artistic Research with Symphonic Music Audiences
Dr. P.F. Peters (Universiteit Maastricht) en dr. R. Benschop (Hogeschool Zuyd)
Concerten door symfonieorkesten hebben de voorspelbaarheid van een ritueel. Musici spelen, de zaal luistert. Veel mensen vinden dat ritueel niet meer interessant, want het concertbezoek loopt terug. Wat zijn nieuwe verklaringen voor die teruggang? En hoe kan het publiek op artistiek relevante manieren meedoen met het orkest?
Consortiumpartners: Philharmonie Zuidnederland

Bridging art, design and technology through Critical Making
Prof. dr. J.C. Wesseling (Universiteit Leiden) en dr. J.J.F. Cramer (Willem de Kooning Academy)
Critical Making belooft de verbinding van creatieve praktijk en kritisch denken. In dit project willen we het kritische aspect van dit maken scherp stellen en onderzoeken in hoeverre Critical Making de gescheiden discoursen van kunst, ontwerpen en technologie met elkaar kan verbinden. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt.
Consortiumpartners: Het Nieuwe Instituut, Waag Society en West Den Haag

Exploring Journalism’s Limits: Enacting and theorizing the boundaries of the journalistic field
Dr. T.A.C. Witschge (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. K. Tameling (Hogeschool Utrecht)
Wat is journalistiek en wie is een journalist? In een snel veranderend – digitaal – medialandschap staan deze definities ter discussie. De onderzoekers starten in samenwerking met de creatieve industrie een interdisciplinair netwerk van journalisten en mediamakers en analyseren de organisatie, de werkwijze en de producties die zij voor verschillende opdrachtgevers maken.
Consortiumpartners: Stichting VersPers Uitgeverij en Stichting A-Lab