Nieuws

CLICKNL ondertekent Green Deal Smart Energy Cities

Minister Kamp benadrukt verbindende rol van de Creatieve Industrie voor de topsector Energie

Valerie Frissen, directeur CLICKNL heeft namens de topsector Creatieve Industrie op dinsdag 12 november tijdens de Innovatie-Estafette in de RAI Amsterdam de ‘Green Deal Smart Energy Cities’ ondertekend. Dit gebeurde op uitnodiging van de samenwerkende partijen in de energiesector en van minister Kamp van Economische Zaken. Samen met CLICKNL, 4 TKI’s uit de energiesector, vijf toonaangevende gemeenten en Netbeheer Nederland wil de minister via deze deal een extra impuls geven aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Het ministerie en de betrokken gemeenten willen de uitrol van nieuwe concepten, producten en diensten die nodig zijn voor het ontwikkelen van intelligente energienetwerken stimuleren. Het is de bedoeling om voor 2019 maar liefst 100.000 Nederlandse gebouwen van nieuwe energieconcepten te voorzien. De innovatiekracht in de sector zelf wordt gebundeld via inbreng van de TKI’s Smart Grids, EnerGO, Solar Energy en Gas.

Uniek in deze samenwerking is dat de topsectoren Energie en Creatieve Industrie hun handen ineen slaan. De Creatieve Industrie wordt gezien als de missing link tussen slimme energieconcepten en de brede toepassing daarvan door eindgebruikers.  “De uitdagingen in de energiewereld vragen om een onorthodoxe aanpak waarin de eindgebruiker centraal staat en een actieve rol vervult in het verzilveren van de innovatiekansen. De creatieve industrie kan op veel fronten daarbij van dienst zijn, zowel in het mobiliseren en betrekken van eindgebruikers door middel van games, als in een goed ontwerp van de aangeboden innovatieve producten en diensten, als in onze inbreng vanuit het ontwerp van gebouwen en energieconcepten zelf. Wij verheugen ons op de samenwerking met de Topsector Energie en de realisatie van deze Green Deal.” Aldus Valerie Frissen.

De verwachting is dat na verloop van tijd meer partijen zich zullen aansluiten bij het initiatief.