Nieuws

MIT: opening van 11 april

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf 11 april weer subsidie aanvragen via de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport.

Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven maakten de afgelopen 4 jaar gebruik van deze regeling. Met € 143 miljoen aan financiering investeerde het mkb voor bijna € 400 miljoen in innovatie. De hoofdaanbeveling van de evaluatie is om de regeling voort te zetten met ten minste het huidige budget.

Het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen daarom vanaf 11 april 2017 via de MIT-regeling € 55,75 miljoen beschikbaar. De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. De MIT kent verschillende nationale en regionale instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De openings- en sluitingsdata voor 2017:

  • 11 april 2017 opening voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
  • 3 juli 2017 opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
  • 7 september 2017 sluiting MIT voor álle instrumenten (afhandeling op volgorde van binnenkomst en volgens het tenderprincipe)

Wijzigingen MIT 2017
De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten: deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000.
De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio, maken we met de officiële publicatie in de Staatscourant (begin maart) bekend via de site van RVO. Ook passen ze de loketwijzer aan met de meest actuele informatie voor 2017.

Samenwerking Rijk en Regio
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten
De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als je voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

Meer weten en lezen? Of gewoon inspiratie opdoen? Kijk dan op deze pagina van RVO.