Nieuws

Kwartiermakersfase Green Deal Smart Energy Cities in volgende fase

Op 12 november 2013 hebben twaalf partijen de Green Deal Smart Energy Cities ondertekend. Dit publiek-private samenwerkingsverband heeft in 2014 tijdens de kwartiermakersfase forse vooruitgang geboekt: meer dan 50 potentiële locaties zijn verkend, 12 kickstartprojecten zijn geselecteerd en ruim 200 (bijna) marktrijpe innovaties zijn geïnventariseerd. Het eindrapport van de kwartiermakersfase is inmiddels af en zal worden aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken. In 2015 wordt gestart met de uitvoering van de eerste projecten onder de Green Deal.

De Management Summary van het eindrapport van de kwartiermakersfase is hier te downloaden.

Het opschalingsprogramma loopt tot eind 2019 en voorziet gebruikers en eigenaren van gebouwen en (delen van) stadswijken van innovatieve oplossingen voor slimme en duurzame energievoorzieningen. Dat betreft niet alleen innovaties voor toepassing van lokale, duurzame energiebronnen, nieuwe energiediensten en energiebesparing, maar ook het optimaliseren en waar mogelijk combineren van infrastructuren voor warmte, koude en elektriciteit. De Green Deal opereert niet vanuit de aanbodzijde alleen, maar activeert en mobiliseert bewoners en eigenaren via moderne methodes van sociale innovatie.

Kickstartprojecten

In de kern draait het opschalingsprogramma om het ondersteunen van grote projecten in de gebouwde omgeving, zoals onderstaande kickstartprojecten. Dit wordt aangevuld met programmalijnen over slim ontwerpen met inzet van data, methodes voor bewustwording, activeren en co-creëren met bewoners en andere stakeholders en kennisdeling over effectiviteit van verschillende aanpakken en het oplossen van knelpunten. Naast de gemeentes zijn de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken betrokken bij de Green Deal om de uitvoering ook inhoudelijk te ondersteunen. Uit een longlist van ruim 50 projecten zijn met de deelnemende gemeente 12 kickstartprojecten benoemd die in 2015 gaan lopen. Dit zijn de volgende projecten:

 1. Amsterdam: nationale opschaling energie-atlas
 2. Amsterdam: project Houthaven (nieuwbouw wooneilanden en woonboten)
 3. Arnhem: Malburgen/Presikhaaf (eengezinswoningen en appartementen)
 4. Arnhem: Powermatching en duurzaam warmtenet (ziekenhuis, dierentuin, tussenliggende wijk)
 5. Eindhoven: Eckart-Vaartbroek (naoorlogse woonwijk met meervoudige problematiek bestaand uit ca 4.500 woningen, waarvan 1/3e sociale woningbouw en 2/3e particulier bezit)
 6. Eindhoven: Strijp-S (bedrijventerrein omvormen tot smart energieneutraal woon-werkgebied)
 7. Eindhoven: innovatief aanbesteden verduurzaming gemeentelijke gebouwen
 8. Enschede: Bothoven-Noord (herstructurering voormalig industriegebied met aangrenzende woonwijken)
 9. Enschede: Reimarkt (mobiele advisering op maat voor particuliere woningbezitters en huurders)
 10. Enschede: Energiecoöperatie Hof van Twente (lokale duurzame energievoorziening via gedeelde faciliteiten voor opwek en opslag)
 11. Groningen: Power matching City to the People (opschaling van proeftuin naar 500 huishoudens)
 12. Groningen: Noorderplatsoenbuurt (vooroorlogse woonwijk met 2.000 woningen die op eigen initiatief inzetten op energieneutraal worden per 2024)

Voor deze 12 projecten wordt met de deelnemende gemeenten ondersteuning geboden aan de eigenaren en andere stakeholders belangrijke stakeholders. Innovatiecoaches vanuit de topsector Energie, experts vanuit de netbeheerders en creative producers vanuit de creatieve industrie ondersteunen bij ontwerp en aanpak van het project. Daardoor ontstaat ruimte voor toepassing van innovatie en een aanpak waarin bewoners en eigenaren centraal staan.

De deelnemende partijen in de Green Deal zijn: 5 gemeenten, 4 topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) van de topsector Energie, het TKI van de topsector Creatieve Industrie (CLICKNL), Netbeheer Nederland (namens alle netbeheerders) en het ministerie van Economische Zaken. De gemeenten zijn: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen. De TKI’s uit de Topsector Energie zijn: EnerGO, Gas, Solar Energy, en Switch2SmartGrids.