Nieuws

KIEM: deadline 5 juni

Het is weer bijna zo ver! Op maandag 5 juni is de deadline voor de KIEM-regeling. Dit is tweede verzamelmoment van 2017. Mededingers dienen vóór maandag 5 juni hun aanvraag in te dienen bij NWO.

Het programma Creatieve industrie – KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden.

WAARVOOR

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2016-2019.
NWO vergoedt per projectvoorstel tot een maximum van € 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal 10% in cash. Voorbeeld: Bij een aangevraagd bedrag van € 15.000, is een minimale matchingsbijdrage vereist van € 3.000, waarvan € 1.500 in cash. De totale begroting van het project bedraagt dan altijd minimaal € 18.000.

De KIEM-financiering is bedoeld voor:

  • Vrijstelling van (mede-)aanvragers van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) van maximaal 15.000 euro;
  • Materiële kosten ten behoeve van het project

Kijk voor meer informatie en formulieren bij dit eerdere bericht of op de website van NWO.