Nieuws

DATA2PERSON – Big Data & Health

Onderzoekers worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Deze call valt onder het COMMIT2DATA programma. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen. Deadline van de indiening is 5 september 2017.

Centraal in deze call staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Naast Data Science is de inzet van andere voor deze call relevante wetenschappelijke disciplines daarom noodzakelijk; disciplines die voor deze call vraagstukken kunnen articuleren en duiden en een oplossingsgerichte aanpak kunnen helpen ontwikkelen en/of de effectiviteit en haalbaarheid hiervan kunnen toetsen aan de praktijk.

Een matchmaking tussen academische, publieke en private partijen staat gepland op 22 mei 2017. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot 10 mei aanmelden via DATA2PERSON@nwo.nl en zullen per mail meer informatie over dit evenement ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de site van NWO.