Nieuws

Accenture Innovation Awards

De inschrijvingsperiode voor de Accenture Innovation Awards is geopend. Het jaarlijkse programma dat inmiddels voor de elfde keer wordt georganiseerd, identificeert en erkent impactvolle innovaties in Nederland met als doel innovatie te stimuleren en op te schalen. Startende ondernemers alsmede corporate startups en initiatieven kunnen zich tussen nu en 31 juli 2017 inschrijven op deze website.

Innovaties jonger dan drie jaar, en beschikbaar voor de Nederlandse markt, worden uitgenodigd om zich aan te melden. Het programma kent elf categorieën waarbinnen innovaties de manier waarop we met elkaar werken en leven kunnen verbeteren.

Health & Wellbeing – verbeteren van zorg en welzijn, tegen lagere kosten
Future Food Solutions – op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking blijven voeden
Perfect Cities – de stad van de toekomst is duurzamer, beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder
Safe and Secure Society – waarborgen van de fysieke en digitale veiligheid
Clean & Affordable Energy – stimuleren van productie en gebruik van duurzame energie
Skills to Succeed – vinden en ontwikkelen van talent, competenties en vaardigheden
Seamless Travel and Transport – stroomlijnen van transport en vervoer
Circular Economy – creëren van waarde in een economie zonder verspilling
Financial Services Reinvented – verhoogde efficiency en klantfocus in financiële dienstverlening
Delightful Consumer Experience – vormen van persoonlijke ervaringen op basis van inzicht in de gebruiker
Intelligent Enterprise – verbeteren van productie en levering van producten en diensten

Manon van Beek, Country Managing Director van Accenture Nederland: “Digitalisering en technologie leidt tot nieuwe kansen op gebied van verkoop, operatie en dienstverlening, zelfs tot complete nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd hebben consumenten ook hoge verwachtingen van merken ten aanzien van nieuwe producten en diensten. Samenwerking tussen startups en corporates geeft strategische mogelijkheden tot vernieuwing en innovatieve modellen. Bovendien zorgt het in een groter ecosysteem voor de innovatiekracht die nodig is om belangrijke uitdagingen rondom gezondheid, voeding, veiligheid en uitputting van grondstoffen samen aan te pakken en om te draaien tot kansen voor de Nederlandse economie.”

Kijk voor meer informatie op deze website.